Περιγραφή

Πιλοτικά εργαστήρια καινοτομίας για το συμμετοχικό σχεδιασμό ενός Νέου Συντάγματος για την Ελλάδα από τους πολίτες.

Περισσότερα
Syntagma2.0_Banner

Θέλουμε τις ιδέες σας.