Για να επιτευχθούν οι σκοποί του έργου, δημιουργήθηκε μια σύμπραξη τριών ΜΚΟ και αναπτύσσονται υπο-ομάδες εργασίας δεκάδων ατόμων που προσφέρουν τεχνογνωσία και εμπειρία από τους τομείς της πολιτιστικής διαχείρισης,  της επικοινωνίας, του design, της κοινωνιολογίας, της πολεοδομίας, της πολιτικής επιστήμης, της εκπαίδευσης, της οργανωσιακής ψυχολογίας και των νέων τεχνολογιών. Οι δράσεις  δημιουργούν νέες ομάδες και δίκτυα σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του έργου μετά το πέρας των 8 μηνών και της εγκεκριμένης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι πολίτες».

 culturepolis_poster_30x42

Φόρουμ Πολιτισμού

Bιωσιμότητας & Καινοτομίας


www.culturepolis.org

 

 

logo

 

 

Συνεργατικοί Σχηματισμοί

για την Ταυτότητα Τόπου

και τη Συμμετοχή Πολιτών


www.placeidentity.gr

 Τεχνολογία για την κοινωνία


www.scify.gr

Θέλουμε τις ιδέες σας.